Grote Markt

Grote Markt

Het Sint-Truidense marktplein is zo groot dat het vrijwel de hele marktactiviteit voor zijn rekening nam. Daar werden van in de middeleeuwen allerlei markten gehouden: een corenmerkt, veschmerkt, keesmerkt, oeftmerkt (groenten en fruit), koyenmerkt, kruyckenmerkt,… De juiste locatie van die markten varieerde door de tijd. De varkens verhuisden al in de 15de eeuw naar de Minderbroederstraat om in de jaren 1970 met het andere vee naar de nieuwe veemarkt te verhuizen. De fruitmarkten verdwenen met de opstart van de fruitveiling.

mineralen, die opvallen door hun sterke glanzende splijtvlakjes.

P:\Fotocollectie Ilsbroekx\Verzameling W.Ilsbroekx\Grote Markt\Grote Markt 20.jpg
Onderschrift...

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)