de Stappers, Robert Gerard, voorzitter hospitaal

Sint-Truiden 30.08.1773 Sint-Truiden 03.03.1858 .

Zoon van Willem (1735- Maastricht 1792), heer van vrijheid Brustem, Over- en Neerhespen, Gussenhoven en Meensel, en Catherina Vanderstraeten. Broer van rentenier Pierre Antoine (+1833) , van Winand (+1836), geheim raadsheer  prinsbisschop Luik, van baron Louis Godfroid (+1845) van Brustem . en van Alexander (+1851), inspecteur-generaal Waters en Bossen. Oom van ridder Willem (+1873), echtgenoot van burgemeesterdochter de Menten de Horne. Kanunnik 1791 als opvolger van ontslagnemende Gerard de Stappers. 

Gijzelaar van Franse bezetter en laatst levende kanunnik van opgeheven Sint-Servaaskapittel. Voorzitter bestuur ‘Godshuizen’ of burgerlijke hospitalen. Lid Berg van Barmhartigheid en kerkfabriek hoofdkerk. Plankstraat.

Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 op zilver een rode leeuw, 2 en 3 op blauw een zilveren laars.

Grafmonument Schurhoven .

Lit.: Nécrologe liégeois, Luik, 1862, p. 101; Th. VANDEBEECK en J. GRAUWELS, De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas, Maastricht, 1961, p. 214; Franz AUMANN, in ST19DE, p. 300.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.