de Stappers, Robert Gerard, voorzitter hospitaal

Sint-Truiden 30.08.1773 Sint-Truiden 03.03.1858 .

Zoon van Willem (1735- Maastricht 1792), heer van vrijheid Brustem, Over- en Neerhespen, Gussenhoven en Meensel, en Catherina Vanderstraeten. Broer van rentenier Pierre Antoine (+1833) , van Winand (+1836), geheim raadsheer  prinsbisschop Luik, van baron Louis Godfroid (+1845) van Brustem . en van Alexander (+1851), inspecteur-generaal Waters en Bossen. Oom van ridder Willem (+1873), echtgenoot van burgemeesterdochter de Menten de Horne. Kanunnik 1791 als opvolger van ontslagnemende Gerard de Stappers. 

Gijzelaar van Franse bezetter en laatst levende kanunnik van opgeheven Sint-Servaaskapittel. Voorzitter bestuur ‘Godshuizen’ of burgerlijke hospitalen. Lid Berg van Barmhartigheid en kerkfabriek hoofdkerk. Plankstraat.

Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 op zilver een rode leeuw, 2 en 3 op blauw een zilveren laars.

Grafmonument Schurhoven .

Lit.: Nécrologe liégeois, Luik, 1862, p. 101; Th. VANDEBEECK en J. GRAUWELS, De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas, Maastricht, 1961, p. 214; Franz AUMANN, in ST19DE, p. 300.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.