de Stappers, Robert Gerard, voorzitter hospitaal

Sint-Truiden 30.08.1773 Sint-Truiden 03.03.1858 .

Zoon van Willem (1735- Maastricht 1792), heer van vrijheid Brustem, Over- en Neerhespen, Gussenhoven en Meensel, en Catherina Vanderstraeten. Broer van rentenier Pierre Antoine (+1833) , van Winand (+1836), geheim raadsheer  prinsbisschop Luik, van baron Louis Godfroid (+1845) van Brustem . en van Alexander (+1851), inspecteur-generaal Waters en Bossen. Oom van ridder Willem (+1873), echtgenoot van burgemeesterdochter de Menten de Horne. Kanunnik 1791 als opvolger van ontslagnemende Gerard de Stappers. 

Gijzelaar van Franse bezetter en laatst levende kanunnik van opgeheven Sint-Servaaskapittel. Voorzitter bestuur ‘Godshuizen’ of burgerlijke hospitalen. Lid Berg van Barmhartigheid en kerkfabriek hoofdkerk. Plankstraat.

Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 op zilver een rode leeuw, 2 en 3 op blauw een zilveren laars.

Grafmonument Schurhoven .

Lit.: Nécrologe liégeois, Luik, 1862, p. 101; Th. VANDEBEECK en J. GRAUWELS, De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas, Maastricht, 1961, p. 214; Franz AUMANN, in ST19DE, p. 300.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation