de Stappers, Robert Gerard, voorzitter hospitaal

Sint-Truiden 30.08.1773 Sint-Truiden 03.03.1858 .

Zoon van Willem (1735- Maastricht 1792), heer van vrijheid Brustem, Over- en Neerhespen, Gussenhoven en Meensel, en Catherina Vanderstraeten. Broer van rentenier Pierre Antoine (+1833) , van Winand (+1836), geheim raadsheer  prinsbisschop Luik, van baron Louis Godfroid (+1845) van Brustem . en van Alexander (+1851), inspecteur-generaal Waters en Bossen. Oom van ridder Willem (+1873), echtgenoot van burgemeesterdochter de Menten de Horne. Kanunnik 1791 als opvolger van ontslagnemende Gerard de Stappers. 

Gijzelaar van Franse bezetter en laatst levende kanunnik van opgeheven Sint-Servaaskapittel. Voorzitter bestuur ‘Godshuizen’ of burgerlijke hospitalen. Lid Berg van Barmhartigheid en kerkfabriek hoofdkerk. Plankstraat.

Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 op zilver een rode leeuw, 2 en 3 op blauw een zilveren laars.

Grafmonument Schurhoven .

Lit.: Nécrologe liégeois, Luik, 1862, p. 101; Th. VANDEBEECK en J. GRAUWELS, De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas, Maastricht, 1961, p. 214; Franz AUMANN, in ST19DE, p. 300.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.