Jacob Claesstraat

Jacob Claesstraat

Claes, Jacobus,Jacobus Gorcomiensis’, geboren in Zepperen op 10.03.1752 als zoon van Henri en Catharina Vecoven. Hij was als onbemiddeld student Ingeschreven in college Het Varken in Leuven vanaf 1771 en trad in als Premonstratenzer te Averbode in 1773. Zijn kloosternaam verwijst naar een 16de-eeuwse norbertijn en martelaar van Gorcum. De priesterwijding ontvangt hij in 1776, waarna aanstelling als kapelaan te Wezemaal in 1784 en te Veerle in 1789, vervolgens penitentiarius te Kortenbos vanaf 1795. Hij wordt door het Franse bestuur gevangen genomen en naar Oléron gedeporteerd van december 1798 tot november 1800, waarna hij tot zijn dood in 1828 pastoor van Oostham was. Jacob was schrijver van moraliserende volksboekjes in dialoogvorm die lange tijd herdrukt werden en nog in 1930 herwerkt door premonstratenzer Xaverius Adriaensen onder de titel In de kluis.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.