Korensteeg

Korensteeg

Zoals alle oude steden heeft ook Sint-Truiden enkele straten die nooit aangepast werden aan het autoverkeer, enkel voorzien voor voetgangers, eventueel met stoot- of hondenkar. De straatnaam verwijst naar de koren- of graanmarkt die destijds in de aanpalende zone van de Grote Markt plaats vond.


https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/172610/content/small
Korensteeg

Smalle steeg waarvan de gevelwanden worden gevormd door de zijgevels van de huizen op de Markt en in de Beekstraat; en door de achterbouw en koermuren van deze huizen.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.