Korensteeg

Korensteeg

Zoals alle oude steden heeft ook Sint-Truiden enkele straten die nooit aangepast werden aan het autoverkeer, enkel voorzien voor voetgangers, eventueel met stoot- of hondenkar. De straatnaam verwijst naar de koren- of graanmarkt die destijds in de aanpalende zone van de Grote Markt plaats vond.


https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/172610/content/small
Korensteeg

Smalle steeg waarvan de gevelwanden worden gevormd door de zijgevels van de huizen op de Markt en in de Beekstraat; en door de achterbouw en koermuren van deze huizen.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.