Korensteeg

Korensteeg

Zoals alle oude steden heeft ook Sint-Truiden enkele straten die nooit aangepast werden aan het autoverkeer, enkel voorzien voor voetgangers, eventueel met stoot- of hondenkar. De straatnaam verwijst naar de koren- of graanmarkt die destijds in de aanpalende zone van de Grote Markt plaats vond.


https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/172610/content/small
Korensteeg

Smalle steeg waarvan de gevelwanden worden gevormd door de zijgevels van de huizen op de Markt en in de Beekstraat; en door de achterbouw en koermuren van deze huizen.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.