L. Van Pouckestraat

L. Van Pouckestraat

Louis Van Poucke werd geboren te Sinaai Waas op 2.11.1863 en priester gewijd te Gent in 1888. Na een opdracht in het Sint-Gregoriuspensionaat te Ledeberg was hij medestichter van de Sint-Michielsparochie te Antwerpen in 1893 en bleef er kapelaan tot 1897. Hij kwam in 1898 als rector bij de zusters van Liefde in Velm, werd in 1902 pastoor in Wimmertingen en keerde als pastoor in 1909 terug naar Velm. De uitbrieding van de kerk en de parochiezaal werden onder zijn regie verwezenlijkt. Hij werd op 11.01.1943 door de Duitse overheid gearresteerd wegens sluikslacht van een varken en het verbergen van geweren en via de Dossin-kazerne naar de Duitse kampen afgevoerd. Hij stierf in het kamp Esterwegen op 2.01.1945.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.