L. Van Pouckestraat

L. Van Pouckestraat

Louis Van Poucke werd geboren te Sinaai Waas op 2.11.1863 en priester gewijd te Gent in 1888. Na een opdracht in het Sint-Gregoriuspensionaat te Ledeberg was hij medestichter van de Sint-Michielsparochie te Antwerpen in 1893 en bleef er kapelaan tot 1897. Hij kwam in 1898 als rector bij de zusters van Liefde in Velm, werd in 1902 pastoor in Wimmertingen en keerde als pastoor in 1909 terug naar Velm. De uitbrieding van de kerk en de parochiezaal werden onder zijn regie verwezenlijkt. Hij werd op 11.01.1943 door de Duitse overheid gearresteerd wegens sluikslacht van een varken en het verbergen van geweren en via de Dossin-kazerne naar de Duitse kampen afgevoerd. Hij stierf in het kamp Esterwegen op 2.01.1945.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.