Lichtenberglaan

Lichtenberglaan

De straatnaam verwijst naar de oude plaatsnaam, zoals ook de kadastrale administratie in 1842 overnam. De oudste vermelding dateert van 1721: Het huijs genaemt lichtenberg gelegen op die nieuwe catzije toebehorende otto engelbos. De nieuwe catzije verwijst naar de Luikersteenweg die in 1717 was aangelegd. Aanvankelijk stond op deze hoog gelegen plaats dus een geïsoleerde hoeve, het adjectief licht zou er op wijzen dat er geen bomen omheen stonden. Deze hoeve was dan wellicht als een lichtbaken bovenop deze hoog gelegen plaats.Lichtenberglaan