Minderbroedersplein

Minderbroedersplein

Oorspronkelijk was er slechts een steegje langsheen de minderbroederkerk. In 1940 sloeg het noodlot echter toe, een brand verwoeste de gevel en grote delen van de kerk én de aanpalende huizen. Door de sloop van de huizen ontstond het huidige minderbroedersplein, dit plein komt dan ook niet voor op oude plannen.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.