Naamsesteenweg

Naamsesteenweg

Nadat reeds in de 18de eeuw, onder de prinsbisschoppen, de verbinding Luik – Brussel, langs Sint-Truiden, Tienen en Leuven was gerealiseerd en ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden Sint-Truiden via Tongeren met Maastricht was verbonden, volgden onder Belgische regie de steenwegen naar Hasselt, Diest en Namen.

In 1836 was reeds sprake van de verlenging van de verbinding Namen – Hannuit tot Sint-Truiden. Met een Koninklijk Besluit van 25.03.1840 werd echter een tracé langs het nieuwe spoorwegknooppunt Landen naar Dormaal op de steenweg van Tienen naar Sint-Truiden vastgelegd.

Na veel protest en getouwtrek was de huidige steenweg langs Gingelom, Bevingen en Zerkingen in 1855 klaar.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.