Naamsesteenweg

Naamsesteenweg

Nadat reeds in de 18de eeuw, onder de prinsbisschoppen, de verbinding Luik – Brussel, langs Sint-Truiden, Tienen en Leuven was gerealiseerd en ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden Sint-Truiden via Tongeren met Maastricht was verbonden, volgden onder Belgische regie de steenwegen naar Hasselt, Diest en Namen.

In 1836 was reeds sprake van de verlenging van de verbinding Namen – Hannuit tot Sint-Truiden. Met een Koninklijk Besluit van 25.03.1840 werd echter een tracé langs het nieuwe spoorwegknooppunt Landen naar Dormaal op de steenweg van Tienen naar Sint-Truiden vastgelegd.

Na veel protest en getouwtrek was de huidige steenweg langs Gingelom, Bevingen en Zerkingen in 1855 klaar.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.