Nattenaerd

Nattenaerd

Als straatnaam werd hier gekozen voor het eeuwenoude toponiem of plaatsnaam. Dit hoger gelegen gebied was vanouds erg nat. Bij de ruilverkaveling in de jaren 1970 werd in dit gebied drainage geplaatst, zodat het natte karakter nu niet meer zichtbaar is.Situeringsplan Nattenaerd