Pater Damiaanhof

Pater Damiaanhof

Damiaan van Molokai werd als Jozef De Veuster  in Tremelo geboren op 3 januari 1840 en overleed in Molokaï, Hawaï, op 15 april 1889. Hij was pater van de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, ook wel picpuspaters genoemd. Hij is als missionaris bekend geworden door zijn werk voor de lepralijders in Hawaï, die naar het eiland Molokaï werden verbannen.

Dit stuk parktuin behoorde vroeger bij de hof van het minderbroederklooster. De minderbroeders verzorgden in Sint-Truiden tijdens het ancien regime pest- en lepralijders.

Pater Damiaanhof, genoemd naar de op 21 februari 2009 heilig verklaarde Jozef De Veuster, verwijst dus ook naar deze taak van de minderbroeders in het vroegere Sint-Truiden.

https:/nl.wikipedia.org/wiki/Pater_Damiaan

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.