Pomphuisstraat

Pomphuisstraat

In 1897 werd het waterleidingnet, een leiding van 36 kilometer met 200 aansluitingen van Velm naar Sint-Truiden, ingewijd door koning Leopold II. In het pomphuis wordt het water van de Halingenbron opgevangen en door ondergrondse leidingen naar een reservoir aan de Romeinse weg gepompt, op 83 meter boven de zeespiegel. Van daar kon het bronwater met natuurlijke druk de stad bevoorraden.

Deze Truiense waterleiding was een primeur, de eerste in Limburg op basis van natuurlijke druk. Nog altijd maakt men gebruik van deze bron.

Meer weten: Petra Boekstal, Het waterproductiecentrum in Velm: natuurlijke waterbronnen in de nabijheid van de Molenbeek, in: Langs Molenbeek en Melsterbeek in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2010.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.