Pomphuisstraat

Pomphuisstraat

In 1897 werd het waterleidingnet, een leiding van 36 kilometer met 200 aansluitingen van Velm naar Sint-Truiden, ingewijd door koning Leopold II. In het pomphuis wordt het water van de Halingenbron opgevangen en door ondergrondse leidingen naar een reservoir aan de Romeinse weg gepompt, op 83 meter boven de zeespiegel. Van daar kon het bronwater met natuurlijke druk de stad bevoorraden.

Deze Truiense waterleiding was een primeur, de eerste in Limburg op basis van natuurlijke druk. Nog altijd maakt men gebruik van deze bron.

Meer weten: Petra Boekstal, Het waterproductiecentrum in Velm: natuurlijke waterbronnen in de nabijheid van de Molenbeek, in: Langs Molenbeek en Melsterbeek in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2010.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.