R. Schrijversstraat

R. Schrijversstraat

Deze straat loopt van Waterstraat tot Halingenstraat en wordt doormidden gekruist door de Oudestationsstraat. Het stuk tussen Waterstraat en Oudestationsstraat wordt in de volksmond 'Boenes Berg' genoemd vanwege de steile helling die naast de boerderij van de familie Boonen loopt. Voor de gemeentefusie van 1977 was dit de Leopoldstraat in Velm. Sinds 1978 is de straat genoemd naar de taal- en letterkundige Robert Schrijvers, die in Velm geboren werd op 21 februari 1867 als zoon van Joannes en Rosalie Boonen. Na studies aan de normaalschool in Sint-Truiden en regentaat te Malonne was hij enige tijd onderwijzer. Ingenieursstudies in Leuven brachten hem in contact met de christelijke arbeidersbeweging. Als ambtenaar was hij nadien actief bij het ministerie Arbied en Nijverheid (1895) en later Arbeid en Sociale Voorzorg (1919). Hij woonde en werkte in het Brusselse en overleed in Ukkel op 1 maart 1943.

Meer weten: Wie was wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.