R. Schrijversstraat

R. Schrijversstraat

Deze straat loopt van Waterstraat tot Halingenstraat en wordt doormidden gekruist door de Oudestationsstraat. Het stuk tussen Waterstraat en Oudestationsstraat wordt in de volksmond 'Boenes Berg' genoemd vanwege de steile helling die naast de boerderij van de familie Boonen loopt. Voor de gemeentefusie van 1977 was dit de Leopoldstraat in Velm. Sinds 1978 is de straat genoemd naar de taal- en letterkundige Robert Schrijvers, die in Velm geboren werd op 21 februari 1867 als zoon van Joannes en Rosalie Boonen. Na studies aan de normaalschool in Sint-Truiden en regentaat te Malonne was hij enige tijd onderwijzer. Ingenieursstudies in Leuven brachten hem in contact met de christelijke arbeidersbeweging. Als ambtenaar was hij nadien actief bij het ministerie Arbied en Nijverheid (1895) en later Arbeid en Sociale Voorzorg (1919). Hij woonde en werkte in het Brusselse en overleed in Ukkel op 1 maart 1943.

Meer weten: Wie was wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.