R. Schrijversstraat

R. Schrijversstraat

Deze straat loopt van Waterstraat tot Halingenstraat en wordt doormidden gekruist door de Oudestationsstraat. Het stuk tussen Waterstraat en Oudestationsstraat wordt in de volksmond 'Boenes Berg' genoemd vanwege de steile helling die naast de boerderij van de familie Boonen loopt. Voor de gemeentefusie van 1977 was dit de Leopoldstraat in Velm. Sinds 1978 is de straat genoemd naar de taal- en letterkundige Robert Schrijvers, die in Velm geboren werd op 21 februari 1867 als zoon van Joannes en Rosalie Boonen. Na studies aan de normaalschool in Sint-Truiden en regentaat te Malonne was hij enige tijd onderwijzer. Ingenieursstudies in Leuven brachten hem in contact met de christelijke arbeidersbeweging. Als ambtenaar was hij nadien actief bij het ministerie Arbied en Nijverheid (1895) en later Arbeid en Sociale Voorzorg (1919). Hij woonde en werkte in het Brusselse en overleed in Ukkel op 1 maart 1943.

Meer weten: Wie was wie in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2011.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.