Raymond Goethalsplein

Raymond Goethalsplein

Raymond Goethals werd geboren in Vorst op 7 oktober 1921 en overleed op 6 december in het ziekenhuis van Anderlecht. Hij was als jeugdspeler aangesloten bij voetbalclub Daring Brussel, waar hij vanaf 1939 in het eerste elftal aantrad als keeper. Hij werd in het seizoen 1956 – 1957 speler – trainer bij RFC Hannutois en het volgende seizoen trainer in Waremme, waarmee hij promoveerde. Vervolgens trainde hij STVV van 1959 tot 1966, toen STVV vice-kampioen werd, een prestatie die hem de bijnaam Den Toveneir opleverde. Vervolgens werd hij bondscoach, trainer bij Anderlecht, Bordeaux, Sao Paulo in Brazilië, Standard Luik, opnieuw Anderlecht en Bordeaux, en tenslotte Marseille leverden hem de bijnaam Raymond la science.

Raymond Goethals

Raymond Goethals 1977.jpg
Onderschrift...

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.