Remaclusstraat

Remaclusstraat

De heilige Remaclus (feestdag op 3 september) werd geboren te Berry in Aquitanië (Fr.) omstreeks 600. In 632 werd hij abt van het klooster van Solignac. Rond 650 was hij actief als prediker in de Ardennen en stichtte de kloosters van Malmédy en Stavelot. Tussen 650 en 660 was hij interim- of reisbisschop van Maastricht, na Amandus. Daarna was hij nog enkele jaren abt in Stavelot. Remaclus, de apostel van de Ardennen, wordt voorgesteld als bisschop met een wolf aan zijn zijde. Hij zou de wolven uit de streek van Stavelot verdreven hebben. De wolf draagt zijn staf en een mand bouwstenen.

De jonge graaf Trudo en latere stichter van een klooster in het huidige Sint-Truiden, kwam in contact met bisschop Remaclus, die hem aanraadde naar Metz te gaan voor een gedegen opleiding. Deze ontmoeting zou in Zepperen hebben plaats gehad, waar in die tijd al een kerk was toegewijd aan de heilige Genoveva van Parijs.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.