Ridderordelaan

Ridderordelaan

De straatnaam verwijst naar de Duitse of Teutoonse ridderorde. Het landgoed was via erfenis achtereenvolgens eigendom van de families Ardingen of Ordingen, Ordingen-Duras en Horion, tot Willem van Horion in 1609 kinderloos overleed. Edmond Huyn van Amstenraedt, de toenmalige landcommandeur van de Balje Biesen van de Duitse Orde, slaagde erin het op dat ogenblik haast geruïneerde Ordingen aan te kopen om er een bijkomende commanderij van te maken. Het kasteel met molen, tuinen, boomgaarden, landerijen en bossen moest de aan te stellen commandeurs na verloop van tijd een degelijk inkomen kunnen opleveren.

Franz Aumann, Het kasteel van Ordingen, verbouwd in de stijl van Vredeman de Vries, in: Het beste van 25 jaar Open Monumentendag Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2013, pp. 76 - 87.

Het kasteel van Ordingen, verbouwd in de stijl van Vredeman de Vries
ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.