Ridderstraat

Ridderstraat

Deze straat behoort tot het middeleeuwse stratenpatroon van de stad.

De Duitse ridderorde van Alden Biesen bezat buiten de stad de commanderijen van Bernissem en Ordingen, maar ook een refugehuis binnen de stadsomwalling. Dit gebouw werd tijdens het Franse bestuur als kerkelijk goed publiek verkocht, het deed voor de Belgische overheid dienst als rijkwachtkazerne en werd in de jaren 1960 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de broeders van de christelijke scholen, die hun nieuwbouw intussen hebben verlaten.

Onderschrift...

De refuge van de Duitse ridders herbestemd als rijkswachtkazerne.

Onderschrift...

Tuinzijde van de vroegere refuge “Minnepoort”

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.