Ridderstraat

Ridderstraat

Deze straat behoort tot het middeleeuwse stratenpatroon van de stad.

De Duitse ridderorde van Alden Biesen bezat buiten de stad de commanderijen van Bernissem en Ordingen, maar ook een refugehuis binnen de stadsomwalling. Dit gebouw werd tijdens het Franse bestuur als kerkelijk goed publiek verkocht, het deed voor de Belgische overheid dienst als rijkwachtkazerne en werd in de jaren 1960 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de broeders van de christelijke scholen, die hun nieuwbouw intussen hebben verlaten.

Onderschrift...

De refuge van de Duitse ridders herbestemd als rijkswachtkazerne.

Onderschrift...

Tuinzijde van de vroegere refuge “Minnepoort”

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.