Rode-Kruisstraat

Rode-Kruisstraat

Deze straat in de nieuwbouwwijk werd in 1983 als hulde genoemd naar de internationale hulporganisatie Rode Kruis, waarvan de lokale afdeling in 1982 zijn 50-jarig bestaan had gevierd.

In voorbereiding van de viering van 75 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, gepland voor 2007, nam Jack Naus het initiatief een huldeboek samen te stellen. Tijdens zijn onderzoek bleek al snel dat de afdeling Sint-Truiden veel ouder was dan men steeds had gedacht. De afdeling werd in 1870 opgericht, en aldus verscheen in 2010 het naslagwerk 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.