Dirix, Joannes Lambertus Andreas "pater Lambert", minderbroeder

Montenaken 30.11.1808   Sint-Truiden 05.03.1843 

Zoon van Hubert en Maria Elisabeth Happaers.  

Thuis bij heeroom Willem Happaers, pastoor en onderwijzer Montenaken. Broer van latere pastoors van Walsbets en Heks. Ll. College Sint-Truiden. Medeleerling en vriend Arnold Tits. Feestelijk ingehaald als primus 1825. Opleiding onderbroken door sluiting seminaries door Willem I 1825. Priester  1831 en leraar  Rolduc. Zwakke gezondheid. Recollecten Sint-Truiden 1835. Leraar theologie 1835, novicenmeester 1839 en gardiaan 1840. 

Bekwam de afscheiding van Nederland en oprichting aparte Sint-Jozefprovincie 1842 met steun van zijn kennis bisschop Van Bommel. Eerste provinciaal, jong gestorven. Schilderij Minderbroedersklooster Sint-Truiden. Gedenkschrift pandgang Minderbroederklooster Sint-Truiden. 

Grafmonumentje Schurhoven virtute et doctrina conspicuus .

Lit.: Arnold TITS, Notice sur le Père Dirix, in Journal historique et littéraire, 10, 1843, p. 114 en passim; PUYMBROUCK, p. 330; LONAY, in BIONAT, 6, 1878, kol. 82-83; Adjutus DRIEGHE, Pater Lambertus Dirix, inrichter der Belgische provincie der PP. Minderbroeders, in Limburg, 7, 1925-1926, p. 49-53, 78-81, 156-161 en 183-193; Priesters van verschillende bisdommen die de soutane met de bruine pij hebben verwisseld in onze provincie Sint-Jozef 1836-1947, in De Band, 6, 1962, nr. 4, p. 20-29; Christa ENGELBOSCH, in ST19DE, p. 226-227.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.