Dirix, Joannes Lambertus Andreas "pater Lambert", minderbroeder

Montenaken 30.11.1808   Sint-Truiden 05.03.1843 

Zoon van Hubert en Maria Elisabeth Happaers.  

Thuis bij heeroom Willem Happaers, pastoor en onderwijzer Montenaken. Broer van latere pastoors van Walsbets en Heks. Ll. College Sint-Truiden. Medeleerling en vriend Arnold Tits. Feestelijk ingehaald als primus 1825. Opleiding onderbroken door sluiting seminaries door Willem I 1825. Priester  1831 en leraar  Rolduc. Zwakke gezondheid. Recollecten Sint-Truiden 1835. Leraar theologie 1835, novicenmeester 1839 en gardiaan 1840. 

Bekwam de afscheiding van Nederland en oprichting aparte Sint-Jozefprovincie 1842 met steun van zijn kennis bisschop Van Bommel. Eerste provinciaal, jong gestorven. Schilderij Minderbroedersklooster Sint-Truiden. Gedenkschrift pandgang Minderbroederklooster Sint-Truiden. 

Grafmonumentje Schurhoven virtute et doctrina conspicuus .

Lit.: Arnold TITS, Notice sur le Père Dirix, in Journal historique et littéraire, 10, 1843, p. 114 en passim; PUYMBROUCK, p. 330; LONAY, in BIONAT, 6, 1878, kol. 82-83; Adjutus DRIEGHE, Pater Lambertus Dirix, inrichter der Belgische provincie der PP. Minderbroeders, in Limburg, 7, 1925-1926, p. 49-53, 78-81, 156-161 en 183-193; Priesters van verschillende bisdommen die de soutane met de bruine pij hebben verwisseld in onze provincie Sint-Jozef 1836-1947, in De Band, 6, 1962, nr. 4, p. 20-29; Christa ENGELBOSCH, in ST19DE, p. 226-227.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Brouwers, Jacques (Jean Xavier), auteur

Sittard 28.10.1912 Maastricht 25.02.2000 

Broer van de priesters Jan en Emile. Klein Seminarie, ondervoorzitter Utile Dulci 1932. Kortverhalen onder pseud. ‘Henk van Dijk’. Priester 1937. Kapelaan Membach 1937, administrator Kelmis (La Calamine) 1943 en kapelaan Welkenraedt 1944. Pastoor Bois 1949, Gelinden 1953 en Smeermaas 1966-1977. Overleden aan brandwonden bejaardenhuis Jekerdal Maastricht. Streekgeschiedenis in Limburgse tijdschriften en dagblad. 

Biografische notities in NBIOW. Lid Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège en Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Voorzitter Geschied- en Oudheidkundige Kring GOSSU Lanaken 1972-1977. Prijs Gemeentekrediet van België.

Als pastoor van Gelinden bezorgde hij dit dorp een hele reeks historische bijdragen en trok de aandacht op de lokale mergelontsluiting met zijn unieke fossielen.

Lees: JORISSEN; Huldenummer E.H. J. Brouwers, in GOSSU Tijdingen, 24, 1987, p. 95-146; De verdienstelijke historicus E.H. Jacques Brouwers, in Weit was…, Sint-Truiden: Heemkring Sint-Truiden Zuid-Oost, 2, 2009, nr. 2, p. 28-29.
Publicaties, onder meer: De vrouw met de zwarte sluier, een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg 16, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308; Feestgids bij gelegenheid van de Eerste plechtige H. Mis van de eerwaarde pater Raoul Vanswegenoven Scheutist…, Gelinden, 1963; De mergel van Gelinden, in Limburg, 44, 1965, p. 70-79; Mirakuleuze genezing van twee Gelindenaren te Kortenbos, in HBVL, 20.05.1983; Gelinden, Engelmanshoven, Klein- en Groot-Gelmen in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), in Limburg, 64, 1985, p. 166-174; Wederopbouw van de toren te Engelmanshoven, in Limburg, 66, 1987, p. 33-34; De heren van Brustem, in OLL, 43, 1988, p. 55-92; De Zoon van de Schrijnwerker, in Positief. Thomas More-genootschap, nr. 193, juni 1989, p. 181-186.