Dirix, Joannes Lambertus Andreas "pater Lambert", minderbroeder

Montenaken 30.11.1808   Sint-Truiden 05.03.1843 

Zoon van Hubert en Maria Elisabeth Happaers.  

Thuis bij heeroom Willem Happaers, pastoor en onderwijzer Montenaken. Broer van latere pastoors van Walsbets en Heks. Ll. College Sint-Truiden. Medeleerling en vriend Arnold Tits. Feestelijk ingehaald als primus 1825. Opleiding onderbroken door sluiting seminaries door Willem I 1825. Priester  1831 en leraar  Rolduc. Zwakke gezondheid. Recollecten Sint-Truiden 1835. Leraar theologie 1835, novicenmeester 1839 en gardiaan 1840. 

Bekwam de afscheiding van Nederland en oprichting aparte Sint-Jozefprovincie 1842 met steun van zijn kennis bisschop Van Bommel. Eerste provinciaal, jong gestorven. Schilderij Minderbroedersklooster Sint-Truiden. Gedenkschrift pandgang Minderbroederklooster Sint-Truiden. 

Grafmonumentje Schurhoven virtute et doctrina conspicuus .

Lit.: Arnold TITS, Notice sur le Père Dirix, in Journal historique et littéraire, 10, 1843, p. 114 en passim; PUYMBROUCK, p. 330; LONAY, in BIONAT, 6, 1878, kol. 82-83; Adjutus DRIEGHE, Pater Lambertus Dirix, inrichter der Belgische provincie der PP. Minderbroeders, in Limburg, 7, 1925-1926, p. 49-53, 78-81, 156-161 en 183-193; Priesters van verschillende bisdommen die de soutane met de bruine pij hebben verwisseld in onze provincie Sint-Jozef 1836-1947, in De Band, 6, 1962, nr. 4, p. 20-29; Christa ENGELBOSCH, in ST19DE, p. 226-227.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto