Dirix, Joannes Lambertus Andreas "pater Lambert", minderbroeder

Montenaken 30.11.1808   Sint-Truiden 05.03.1843 

Zoon van Hubert en Maria Elisabeth Happaers.  

Thuis bij heeroom Willem Happaers, pastoor en onderwijzer Montenaken. Broer van latere pastoors van Walsbets en Heks. Ll. College Sint-Truiden. Medeleerling en vriend Arnold Tits. Feestelijk ingehaald als primus 1825. Opleiding onderbroken door sluiting seminaries door Willem I 1825. Priester  1831 en leraar  Rolduc. Zwakke gezondheid. Recollecten Sint-Truiden 1835. Leraar theologie 1835, novicenmeester 1839 en gardiaan 1840. 

Bekwam de afscheiding van Nederland en oprichting aparte Sint-Jozefprovincie 1842 met steun van zijn kennis bisschop Van Bommel. Eerste provinciaal, jong gestorven. Schilderij Minderbroedersklooster Sint-Truiden. Gedenkschrift pandgang Minderbroederklooster Sint-Truiden. 

Grafmonumentje Schurhoven virtute et doctrina conspicuus .

Lit.: Arnold TITS, Notice sur le Père Dirix, in Journal historique et littéraire, 10, 1843, p. 114 en passim; PUYMBROUCK, p. 330; LONAY, in BIONAT, 6, 1878, kol. 82-83; Adjutus DRIEGHE, Pater Lambertus Dirix, inrichter der Belgische provincie der PP. Minderbroeders, in Limburg, 7, 1925-1926, p. 49-53, 78-81, 156-161 en 183-193; Priesters van verschillende bisdommen die de soutane met de bruine pij hebben verwisseld in onze provincie Sint-Jozef 1836-1947, in De Band, 6, 1962, nr. 4, p. 20-29; Christa ENGELBOSCH, in ST19DE, p. 226-227.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.