Schepen Dejonghstraat

Schepen Dejonghstraat

Jean Guillaume De Jongh werd op 2 januari 1840 in Sint-Truiden geboren als zoon van handelaar Arnold Grégoire en Anna Marie Steukers. Willem De Jongh was schepen van openbare werken van 1876 tot 1906. Tijdens zijn beleid werd de infrastructuur van de stad klaar gemaakt voor de 20ste eeuw: de aanleg van het stadspark, de riolering, de waterleiding, de gasverlichting, het slachthuis, het nieuwe stationskwartier, het klein park en de Trudowijk op het terrein van de gesloopte volkse Hellewijk, kwamen onder zijn beleid tot stand. Daags na zijn overlijden op 28 december 1906 besliste de gemeenteraad de vroegere Koestraat, waar hij woonde, naar hem te noemen.

Die vroegere Koestraat, in het Frans Rue des vaches, is eigenlijk een onjuiste vertaling naar het Nederlands van de volkse naam Cuystroot. Cuy is inderdaad meervoud, en dus: koeien. Hier betekent cuy echter kleigrond, waarmee men pannen en stenen bakte. De nabijgelegen Tichelrij verwijst eveneens naar het bakken van tegels. Tijdens het ancien regime was dit een arme buurt, tegen de stadsomwalling, vandaar ook de aanwezigheid van de bedelorde van de cellebroeders.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.