Sint-Anneke

Sint-Anneke

In de jaren 1890 werden tramverbindingen vanaf het nieuwe station met Tienen, Luik en Hannuit gerealiseerd. Voor de lijn naar Luik werd aan Stapelpoort een opening in de huizenrij gemaakt en liep de tramlijn langs de veizder naar de Spaanse brug. Toen langs deze spoorbedding enkele huizen waren gebouwd werd de spoorbedding ook straat: Sint-Anneke, naar de moeder van Maria.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.