Sint-Genovevaplein

Sint-Genovevaplein

Het plein is genoemd naar de patroonheilige van de kerk van Zepperen. Voor de gemeentefusie van 1977 heette deze straat Kerkstraat. De Genoveva-verering in Zepperen bestond al in 652, toen er een basilica toegewijd aan Genoveva van Parijs bestond in het dorp.

Volgens het heiligenleven van Sint-Trudo, door Donatus van Metz, is er sprake van een bezoek van de jonge Trudo aan bisschop Remaclus in Zepperen: Op dander syde alsoe staet cepperen een dorpken daer een bede huys staet jn der eren der maghet Sinte genofeven.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.