Sint-Godfriedstraat

Sint-Godfriedstraat

Godfried Coart werd in 1512 geboren in de Keelstraat in Melveren. Bij zijn intrede in het klooster van de minderbroeders te Sint-Truiden behield hij de doopnaam maar de familienaam werd vervangen door de plaats van herkomst: Godefridus van Mervel. Na studies aan het Franciscanercollege te ’s Hertogenbosch en priesterwijding werd hij benoemd in het klooster te Gorcum. Tijdens de godsdienstoorlogen en beeldenstorm werd het klooster van Gorcum aangevallen op 26 juni 1572, de kloosterlingen werden gevangen genomen en gefolterd. Op 6 juli 1572 vertrokken ze richting Den Briel, waar op 8 juli het proces begon en ’s nachts het vonnis werd voltrokken: dood met de strop. Als martelaar van Gorcum kreeg Sint-Godfried een kapelletje. Het staat nu in de gelijknamige straat aan de voet van de Salvator Mundi kerk.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden