Sint-Jansberg

Sint-Jansberg

Deze straat heette voor de gemeentefusie van 1977 Sint-Jansstraat in Engelmanshoven. Langs de straat staat de vroegere pastorij, waarlangs tot 1908 de parochiekerk van Engelmanshoven stond. Patroonheilige van de gesloopte kerk was Sint-Jan.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.

Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.