Donatus, auteur

8ste eeuw Diaken Metz, mogelijk vml. monnik in Sint-Truiden. Eerste biograaf  van Sint-Trudo , in opdracht van Angelram, bisschop van Metz (768-791), waarschijnlijk om seculiere aanspraken op Zerkingen en abdij met bezittingen tegen te gaan.

Publ.: Vita Trudonis, in 32 hoofdstukken, 785, oudste handschrift in Museum Meermann-Westreenen, Koninklijke bibliotheek, Den Haag (Nl.).  
Lit.: Stanislas BORMANS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 119-120; W. LEVISON, Vita Trudonis confessoris Hasbaniensis auctore Donato, in Monumenta Germaniae historica, 6: Scriptores rerum merovingicarum, Hannover, 1913, p. 264-398; Hubert KESTERS, Notice sur la Vita Trudonis, Luik, 1955.