Donatus, auteur

8ste eeuw Diaken Metz, mogelijk vml. monnik in Sint-Truiden. Eerste biograaf  van Sint-Trudo , in opdracht van Angelram, bisschop van Metz (768-791), waarschijnlijk om seculiere aanspraken op Zerkingen en abdij met bezittingen tegen te gaan.

Publ.: Vita Trudonis, in 32 hoofdstukken, 785, oudste handschrift in Museum Meermann-Westreenen, Koninklijke bibliotheek, Den Haag (Nl.).  
Lit.: Stanislas BORMANS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 119-120; W. LEVISON, Vita Trudonis confessoris Hasbaniensis auctore Donato, in Monumenta Germaniae historica, 6: Scriptores rerum merovingicarum, Hannover, 1913, p. 264-398; Hubert KESTERS, Notice sur la Vita Trudonis, Luik, 1955.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.