Donatus, auteur

8ste eeuw Diaken Metz, mogelijk vml. monnik in Sint-Truiden. Eerste biograaf  van Sint-Trudo , in opdracht van Angelram, bisschop van Metz (768-791), waarschijnlijk om seculiere aanspraken op Zerkingen en abdij met bezittingen tegen te gaan.

Publ.: Vita Trudonis, in 32 hoofdstukken, 785, oudste handschrift in Museum Meermann-Westreenen, Koninklijke bibliotheek, Den Haag (Nl.).  
Lit.: Stanislas BORMANS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 119-120; W. LEVISON, Vita Trudonis confessoris Hasbaniensis auctore Donato, in Monumenta Germaniae historica, 6: Scriptores rerum merovingicarum, Hannover, 1913, p. 264-398; Hubert KESTERS, Notice sur la Vita Trudonis, Luik, 1955.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.