Sint-Lutgardisstraat

Sint-Lutgardisstraat

Lutgardis werd in 1182 in Tongeren geboren als dochter van een rijke koopman. Zij trad als twaalfjarige in 1194 in bij het Catharinaklooster in Sint-Truiden. Dit benedictinessenklooster was gelegen waar nu het station staat, vandaar deze straatnaam in de tuinwijk achter het station. Zij leidde een intensief mystiek leven met vasten, onthoudingen en boetedoening. In 1205 werd ze priorin van het klooster, maar zij verlangde naar een strengere levenswijze. Een jaar later in 1206 verhuist zij naar het klooster te Aywières, dat de strengere regel van Citeaux had aangenomen. Hoewel zij tot haar dood op 16 juni 1246 In het Waals klooster bleef, zou Lutgart nooit de Franse taal geleerd hebben. Als flamingante avant la lettre werd Sint-Lutgart patroonheilige van de Vlaamse beweging.Situeringsplan Sint-Lutgardisstraat