Sint-Trudostraat

Sint-Trudostraat

Deze straat werd aangelegd in 1908, in het kader van de grootste urbanistische ingreep binnen de vroegere stadsvesting: de sanering van de Hellewijk. In de tweede helft van de 19de eeuw was het door beken en beekjes doorkruiste gebied volgebouwd met steeds kleinere woningen. Een vernietigend rapport van dr. Timmermans over de hygiëne en woonkwaliteit deed het gemeentebestuur in 1901 besluiten de hele wijk te saneren. Nadat de Provinciale Tentoonstelling in 1907 gebruik had gemaakt van het gesaneerde terrein, werd in 1908 deze volstrekt nieuwe straat aangelegd. Ze werd vernoemd naar Sint-Trudo, stichter van de abdij waar omheen de stad is gegroeid.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.