Sint-Trudostraat

Sint-Trudostraat

Deze straat werd aangelegd in 1908, in het kader van de grootste urbanistische ingreep binnen de vroegere stadsvesting: de sanering van de Hellewijk. In de tweede helft van de 19de eeuw was het door beken en beekjes doorkruiste gebied volgebouwd met steeds kleinere woningen. Een vernietigend rapport van dr. Timmermans over de hygiëne en woonkwaliteit deed het gemeentebestuur in 1901 besluiten de hele wijk te saneren. Nadat de Provinciale Tentoonstelling in 1907 gebruik had gemaakt van het gesaneerde terrein, werd in 1908 deze volstrekt nieuwe straat aangelegd. Ze werd vernoemd naar Sint-Trudo, stichter van de abdij waar omheen de stad is gegroeid.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/