Sluisberg

Sluisberg

De straatnaam verwijst naar het ondergrondse sluizencomplex dat aan de voet van de helling tot eind 18de eeuw in gebruik was. Deze sluizen verdeelden het instromende water van de Cicindria en de Wildebampvijver over de door de stad stromende Cicindria en de stadsgrachten omheen de stad. Vanaf de middeleeuwen had dit sluizencomplex ook een bovenbouw, genaamd Comisgat, en maakte deel uit van de stadsvesting. Tijdens de 17de eeuw werd het bolwerk klaar gemaakt voor de modernste verdedigingstechnieken, met artillerieplatform en schietgaten. Tijdens de belegering van de stad door Lodewijk XIV in 1675 werd de bovenbouw opgeblazen en was de militaire rol uitgespeeld.

Buitenzicht op de stadsvesting ter hoogte van het Comisgat. Tekeningen afkomstig uit het klooster van de Redemptoristen, Sint-Truidense schatten vzw.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.