Staaien

Staaien

De straatnaam verwijst naar de vroegere parochie Stayen. Dit gehucht wordt reeds vermeld in een archiefstuk van 1663. Vandaag rest enkel de molen en het molenhuis van deze vroegere woonkern. Door de aanleg van de steenweg Sint-Truiden – Tienen ca. 1717, werd de woonkern doormidden gesneden. De aanleg van de zuidelijke omleidingsweg en het spoorwegviaduct liet ook het vroegere kerkje verdwijnen.

De aanleg van het voetbalterrein in 1927, op grond van het suikerfabriek Mellaerts, zorgt ervoor dat de naam van dat oude gehucht bewaard blijft.


Voormalig suikerfabriek Mellaerts

Voormalig suikerfabriek Mellaerts


Complex Stayen
Hel van Stayen

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.