Dorlandus ‘de Walcuria’, Peter, ‘Pieter van Diest’, religieus auteur

Waalhoven 1454   Zelem 25.08.1507 

Geboorteplek kan liggen bij Velm , bij Velp of bij Philippeville ‘Walcourt’. Studies Leuven 1472. Karthuizers Zelem ca. 1475. Vicaris. Welbespraakt ‘cum oratoribus orator’. Grote productie als schrijver met 57-tal werken. Identificatie met Petrus van Diest, auteur van Elckerlyc? Peter Dorlandcentrum Diest, met bibliotheek, archief, academies en kinderopvang.

Publ.: Dialogus de enormi proprietatis monachorum vitio, Leuven, 1513, postume uitgave door Leuvense karthuizer Andreas Andrieszoon van Amsterdam.
Info: Frans Hendricx.
Lit.: E. REUSENS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 131-133; JORISSEN; Albert AMPE, Petrus Dorlandus O.Carth. en Dominicus van Gelre O.P., in Hellinga. Festschrift-feestbundel-mélanges. Forthy-three studies in bibliography presented to prof. dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of te year 1978, Amsterdam: Israel, 1980, p. 29-42; C.R., Twee vergeten maar beroemde Limburgse monniken, in HBVL, 21-22.02.1981; Francis TIMMERMANS, Chartreuse Mont-Saint-Jean à Zelem (Diest), in James HOGG en Gerhard SCHLEGEL ed., Monasticon Cartusiense, dl. 3, (Analecta Cartusiana, 185/3), Salzburg, 2005, p. 125-134.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Brialmont, (Jean Joseph) Emile, ijzergieter

Vaux sous Chèvremont (L.) 21.09.1885 22.07.1958 , x Gertrude Schaps 

Zoon van Emile en Josephine Dumont. IJzergieter. Huwde in Immersdorf (D.) 1912. Kwam in 1914 van Ougrée en vestigde zich in oude stroopfabriek. Samenwerking met Joseph Beauduin. Verkoop en herstelling machines voor nijverheid en landbouw. Ketels voor gemeentesoep en stroopstokerijen. Persen. Vlees- en groentenmachines. Gieter van onderdelen voor treinen en schepen, dieselmotoren, boormachines en draaibanken. Grafkruisen. Staallaswerken, drijfriemen, brandkasten, ketels, olie, vetten. N.V. Fonderies et ateliers Emile Brialmont leverde internationaal. Bij de interbellumcrisis omgeschakeld naar robuuste, gebrevetteerde ‘Brialmont’kachel s met acht luchtcirculaties voor o.a. scholen, kerken en fabrieken. Ook kacheltype ‘Belgische Staat’. Het bedrijf stelde tot 140 mensen tewerk. Schoonvader van Albert Vanslype. Zonen Albert Brialmont-Palms  (1917-1986), burgerlijk ingenieur, en Gerard (1921-1999), en overnemer Dassel (D.), goten vanaf 1968 stoven en sierstukken zoals haardplaten, haardijzers, poorten, hekken, lantaarnpalen, brievenbussen en sierkanonnen, waarvoor ze houten karrenwielen opkochten. Het vml. bedrijfsterrein op Stayerveld  werd in 1986 verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden. Gazometerstraat ca.1918. Houtstraat ca.1933. Tramstraat 1 ca.1938.

Mijnwerkersbuste in hol gietijzer met Emile Brialmont fondeur St-Trond. 

 Lit.: R.V., Bewapeningswedloop in vredig Limburg?, in Ons Zondagsblad, 18.08.1968; SINT-TRUIDEN19de; Rombout NIJSSEN, Inventarissen van de archieven van de NV Ateliers et fonderies E. Brialmont en van de PVBA ALGE te Sint-Truiden, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 15), Brussel: ARA, 2000; Jaak NIJSSEN, Brialmont grafkruisen, in METAAL, p. 20-21.