Dorlandus ‘de Walcuria’, Peter, ‘Pieter van Diest’, religieus auteur

Waalhoven 1454   Zelem 25.08.1507 

Geboorteplek kan liggen bij Velm , bij Velp of bij Philippeville ‘Walcourt’. Studies Leuven 1472. Karthuizers Zelem ca. 1475. Vicaris. Welbespraakt ‘cum oratoribus orator’. Grote productie als schrijver met 57-tal werken. Identificatie met Petrus van Diest, auteur van Elckerlyc? Peter Dorlandcentrum Diest, met bibliotheek, archief, academies en kinderopvang.

Publ.: Dialogus de enormi proprietatis monachorum vitio, Leuven, 1513, postume uitgave door Leuvense karthuizer Andreas Andrieszoon van Amsterdam.
Info: Frans Hendricx.
Lit.: E. REUSENS, in BIONAT, 6, 1878, kol. 131-133; JORISSEN; Albert AMPE, Petrus Dorlandus O.Carth. en Dominicus van Gelre O.P., in Hellinga. Festschrift-feestbundel-mélanges. Forthy-three studies in bibliography presented to prof. dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of te year 1978, Amsterdam: Israel, 1980, p. 29-42; C.R., Twee vergeten maar beroemde Limburgse monniken, in HBVL, 21-22.02.1981; Francis TIMMERMANS, Chartreuse Mont-Saint-Jean à Zelem (Diest), in James HOGG en Gerhard SCHLEGEL ed., Monasticon Cartusiense, dl. 3, (Analecta Cartusiana, 185/3), Salzburg, 2005, p. 125-134.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.