Terbeek

Terbeek

De straat dankt zijn naam aan de vroegere cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Beek. De zusters hadden oorspronkelijk hun klooster in Straeten, maar kregen een stuk grond aangeboden in Metsreren door een zekere Guntram en zijn vrouw Jutta. In 1210 bouwden ze er een kerk bij de Melsterbeek, ter beke, nadien volgde het klooster en de boerderij.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.