Trudoplein

Trudoplein

Het plein werd vernoemd naar Trudo, stichter van de abdij waar omheen de stad is ontstaan en gegroeid. Trudo werd rond 628 geboren als zoon van een adellijk Frankisch geslacht. Op aanraden van Sint-Remaclus, bisschop van Maastricht, trok de jonge edelman naar Metz voor zijn opleiding. Omstreeks 655 liet hij op het familiedomein een kerk en klooster bouwen. Dit plein aan de voet van de abdijtoren kreeg zijn huidige vorm door de sloop, na brand, van de huizen die vroeger tegen de abdij en zijn toren waren aangebouwd.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/