Trudoplein

Trudoplein

Het plein werd vernoemd naar Trudo, stichter van de abdij waar omheen de stad is ontstaan en gegroeid. Trudo werd rond 628 geboren als zoon van een adellijk Frankisch geslacht. Op aanraden van Sint-Remaclus, bisschop van Maastricht, trok de jonge edelman naar Metz voor zijn opleiding. Omstreeks 655 liet hij op het familiedomein een kerk en klooster bouwen. Dit plein aan de voet van de abdijtoren kreeg zijn huidige vorm door de sloop, na brand, van de huizen die vroeger tegen de abdij en zijn toren waren aangebouwd.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)