Ursulinenstraat

Ursulinenstraat

In 1850 vestigden zusters Ursulinen zich in het voormalige refugehuis van de abdij van Averbode in de Naamse straat. Ze kwamen om onderwijs te geven aan meisjes. Ze leidden een “betalende school” in de Ursulinenstraat en een kosteloze lagere school in de Beekstraat, later aangevuld met middelbaar onderwijs en internaat in de Naamse straat, waar ook een kantschool aan verbonden was.

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)