Vissegatstraat

Vissegatstraat

Waar de Cicindria de stad verliet, bevond zich het Vissegoat, een waterpoort met een vernuftig sluizensysteem, waarmee het debiet van de stadsgrachten werd geregeld. Buiten de waterpoort bevonden zich ruime waterbekkens, de Vleminxgrachten, waar best wel te vissen was. De straat loopt parallel met de Hoge Veser, een overblijfsel van de middeleeuwse stadswal. In de volksmond werd de straat ook wel de Mentensteeg genoemd, omdat vroeger de familie de Menten de Horne de aanpalende gronden in eigendom had. In het onderste gedeelte van de straat staan hoofdzakelijk oudere huizen, daar is de straat nog even smal als ze eeuwen geweest is.

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.