Vissegatstraat

Vissegatstraat

Waar de Cicindria de stad verliet, bevond zich het Vissegoat, een waterpoort met een vernuftig sluizensysteem, waarmee het debiet van de stadsgrachten werd geregeld. Buiten de waterpoort bevonden zich ruime waterbekkens, de Vleminxgrachten, waar best wel te vissen was. De straat loopt parallel met de Hoge Veser, een overblijfsel van de middeleeuwse stadswal. In de volksmond werd de straat ook wel de Mentensteeg genoemd, omdat vroeger de familie de Menten de Horne de aanpalende gronden in eigendom had. In het onderste gedeelte van de straat staan hoofdzakelijk oudere huizen, daar is de straat nog even smal als ze eeuwen geweest is.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras