Vissegatstraat

Vissegatstraat

Waar de Cicindria de stad verliet, bevond zich het Vissegoat, een waterpoort met een vernuftig sluizensysteem, waarmee het debiet van de stadsgrachten werd geregeld. Buiten de waterpoort bevonden zich ruime waterbekkens, de Vleminxgrachten, waar best wel te vissen was. De straat loopt parallel met de Hoge Veser, een overblijfsel van de middeleeuwse stadswal. In de volksmond werd de straat ook wel de Mentensteeg genoemd, omdat vroeger de familie de Menten de Horne de aanpalende gronden in eigendom had. In het onderste gedeelte van de straat staan hoofdzakelijk oudere huizen, daar is de straat nog even smal als ze eeuwen geweest is.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation