Volmolenweg

Volmolenweg

Omstreeks 1600 werd de molen op de molenbeek opgericht als watervolmolen, om de wol te “vollen” of vervilten, waardoor het dichter en sterker wordt. Al voor 1841 was de molen omgevormd tot een hennepbraakmolen en was een schorsmolen bijgeplaatst, die met hetzelfde waterrad werd aangedreven. In 1931 werd de molen gesloopt, nadat de hennepbraakmolen al in 1872 buiten dienst was gesteld. De Molenstraat was onderdeel van de Volmolenweg tot de aanlag van het huidige station in 1878 de oude weg onderbroken heeft.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.