Volmolenweg

Volmolenweg

Omstreeks 1600 werd de molen op de molenbeek opgericht als watervolmolen, om de wol te “vollen” of vervilten, waardoor het dichter en sterker wordt. Al voor 1841 was de molen omgevormd tot een hennepbraakmolen en was een schorsmolen bijgeplaatst, die met hetzelfde waterrad werd aangedreven. In 1931 werd de molen gesloopt, nadat de hennepbraakmolen al in 1872 buiten dienst was gesteld. De Molenstraat was onderdeel van de Volmolenweg tot de aanlag van het huidige station in 1878 de oude weg onderbroken heeft.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.