Ziekerenweg

Ziekerenweg

Zoals iedere middeleeuwse stad werd Sint-Truiden geconfronteerd met lepra of melaatsheid. De melaatsen werden uit vrees voor besmetting geïsoleerd in leprozerijen. Voor Sint-Truiden was dat in Siekeren. Ziek werd voor leprozen gebruikt omdat er een taboe op rustte, zoals in het Frans ook malade, waarvan melaats is afgeleid. In de goederenatlas van de armentafels, circa 1682 door landmeter Warnouts in kaart gebracht, zijn naast de kapel nog twee leprozenhuisjes weergegeven. Inderdaad stierf de laatste leproos er in 1689. Bovendien werden lerpozenhuisjes na het overlijden van hun bewoner in brand gestoken.

Vanaf 1866 bouwden de broeders van liefde op dezelfde locatie hun instelling voor geestesziek uit. Hierdoor bleef Ziekeren een plaats voor ziekenzorg.

Onderschrift...
ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.