Stationsstraat 30

Stationsstraat 30

Tijdens de late jaren 1880 liet werktuigbouwer Leonard Demeuse - Missa, die intussen zijn werktuigatelier met een specialisatie in stoommachines sterk had uitgebreid op het terrein naast de gasfabriek, het huis nummer 30 bouwen. De initialen DM zijn in het afsluitwerk van de keldergaten verwerkt, althans in de drie linkse. Het meest rechtse raam was vroeger een deur, de dienstingang. Deze deur werd omgebouwd tot een raam om aan die kant van de hal een grote living te maken. Voor het nieuwe keldergat werd dan een hekje geplaatst dat van elders kwam en waarin de initialen niet voorkomen. Dit dubbelhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen heeft een bakstenen lijstgevel op een arduinen plint, de houten kroonlijst rust op houten klossen. De erker wordt gevormd door twee gietijzeren zuilen op natuursteen met houtafwerking. Deze woning werd na het huwelijk van Gabriëlle Baltus met Lambert Keyenbergh hun gezinswoning.Afsluitwerk keldergat met initialen D en M van huis Stationsstraat 30ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.