Stationsstraat algemeen

De Stationsstraat algemeen

Op 6 oktober 1839 werd de stoomkracht via de ijzerenweg feestelijk ontvangen te Sint-Truiden. Het traject Landen-Sint-Truiden was een aftakking van de lijn Leuven-Luik en het station was vlak bij de steenweg Brussel-Luik gebouwd, in de volksmond nog steeds d’aa stoase. In 1867 werd de spoorwegexploitatie overgenomen door de private fusiemaatschappij Grand Central Belge. Deze maatschappij bouwde het nieuwe station op de huidige locatie. Voor de ontsluiting van het nieuwe station moest een nieuwe straat worden aangelegd. Het geheel van bouwvoorwaarden moest een statig straatbeeld opleveren, een brede laan met op 7m30 van de as telkens een vlakke gevelwand van minimaal 9 meter hoogte, geen of nauwelijks overstek, behoudens voor dakgoten en eventuele balkons

   Vroegere Stationsstraat Sint-TruidenONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.