Stationsstraat algemeen

De Stationsstraat algemeen

Op 6 oktober 1839 werd de stoomkracht via de ijzerenweg feestelijk ontvangen te Sint-Truiden. Het traject Landen-Sint-Truiden was een aftakking van de lijn Leuven-Luik en het station was vlak bij de steenweg Brussel-Luik gebouwd, in de volksmond nog steeds d’aa stoase. In 1867 werd de spoorwegexploitatie overgenomen door de private fusiemaatschappij Grand Central Belge. Deze maatschappij bouwde het nieuwe station op de huidige locatie. Voor de ontsluiting van het nieuwe station moest een nieuwe straat worden aangelegd. Het geheel van bouwvoorwaarden moest een statig straatbeeld opleveren, een brede laan met op 7m30 van de as telkens een vlakke gevelwand van minimaal 9 meter hoogte, geen of nauwelijks overstek, behoudens voor dakgoten en eventuele balkons

   Vroegere Stationsstraat Sint-TruidenONTDEKKING VAN DE DAG

Alomme rust

Alomme rust

De Zondag-middag is héél ingetogen.
De
luchten, klaar van winterkilte, beven
met teeder rood van lage zon doorweven;
de luchten, waar geen vogel komt gevlogen...

De middagrust mag gééne stoornis doogen.
Al
wil somwijlen vluchtig óverzweven
een verre galm van joelend kinderleven :
dra weegt de klare rust weer onbewogen.

Is het in sneeuw – die dezen nacht zoo zacht
de stille stede zwachtelde in heur vacht –
dat doezel-vaag verdooven nu geluiden?

O vrome middagvrede van Sint-Truiden,
dat om te ontwaken uit zijn sluimer, wacht
tot plotse kloosterklokken vespers luiden !
Onderschrift bij deze fotoLit.: P. DE PAUW, recensie in Boekengids, 1, 1923-1924, nr. 361; L. BRANS, Hilarion Thans o.f.m., in Monografieën van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers, 3, nr. 4, december 1992.
Gedicht in Hilarion THANS, Omheinde hoven, 4de uitgave, Mechelen, Sint-Franciscusdrukkerij, 1927, p. 35.
Hilarion Thans (Maastricht 1884 – Lanaken 1963), minderbroeder en auteur. Gedicht geschreven tussen november 1909 en maart 1910 op onoogige papiertjes toen de jongeman bedlegerig was van een bloedspuwing in het Sint-Truidense klooster. Uit de bundel Ziekebloemen. II. Open ramen. Voor het eerst verschenen onder pseudoniem F.M. Minderbroeder in ’t Daghet in den Oosten, 16, 1910, p. 58 als gedicht nr. XXI met bijhorend citaat Facta est tranquillitas Magna. En er kwam een groote rust (Evang.).