Stationsstraat algemeen

De Stationsstraat algemeen

Op 6 oktober 1839 werd de stoomkracht via de ijzerenweg feestelijk ontvangen te Sint-Truiden. Het traject Landen-Sint-Truiden was een aftakking van de lijn Leuven-Luik en het station was vlak bij de steenweg Brussel-Luik gebouwd, in de volksmond nog steeds d’aa stoase. In 1867 werd de spoorwegexploitatie overgenomen door de private fusiemaatschappij Grand Central Belge. Deze maatschappij bouwde het nieuwe station op de huidige locatie. Voor de ontsluiting van het nieuwe station moest een nieuwe straat worden aangelegd. Het geheel van bouwvoorwaarden moest een statig straatbeeld opleveren, een brede laan met op 7m30 van de as telkens een vlakke gevelwand van minimaal 9 meter hoogte, geen of nauwelijks overstek, behoudens voor dakgoten en eventuele balkons

   Vroegere Stationsstraat Sint-TruidenONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.