Pastorij wilderen

Pastorie

Dateert uit 1894 en is gebouwd door Edmond Serrure jr . 1856 - 1925 in neo renaissancestijl.

Hij was vanaf 1882 stadsarchitect van de stad Sint- Truiden.

Ontwierp , verbouwde en restaureerde kerken in neogotische en neo-romaanse stijl.

( parochiekerk Sint - Maarten Sint- Truiden )

Er zijn ook burgerlijke huizen van zijn hand , huis notaris Nagels Stationsstraat te Sint - Truiden, eclectische stijl.

Kerk, pastorie en kerkhof zijn sinds 1996 beschermd dorpsgezicht.

Gelegen aan de Hendrik Prijslaan.


Hendrik Prijs

1898- 1984

auteur van romans

onderwijzer en schoolhoofd van de H. Hartschool te Sint- Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.