Pastorij wilderen

Pastorie

Dateert uit 1894 en is gebouwd door Edmond Serrure jr . 1856 - 1925 in neo renaissancestijl.

Hij was vanaf 1882 stadsarchitect van de stad Sint- Truiden.

Ontwierp , verbouwde en restaureerde kerken in neogotische en neo-romaanse stijl.

( parochiekerk Sint - Maarten Sint- Truiden )

Er zijn ook burgerlijke huizen van zijn hand , huis notaris Nagels Stationsstraat te Sint - Truiden, eclectische stijl.

Kerk, pastorie en kerkhof zijn sinds 1996 beschermd dorpsgezicht.

Gelegen aan de Hendrik Prijslaan.


Hendrik Prijs

1898- 1984

auteur van romans

onderwijzer en schoolhoofd van de H. Hartschool te Sint- Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)