sint-jacobuskerk schurhoven

De Sint-Jacobuskerk 

Onderschrift bij deze foto

\\

De huidige classicistische St. Jacobuskerk werd gebouwd tussen 1771 en 1777 en lag buiten de muren op de route naar Compostella. Zij bevat kunstschatten afkomstig van Nonnenmielen o.a. de binnendeur met Luiks houtsnijwerk, het Ancionorgel, het St. Lutgardisbeeld, schilderij met “aanbidding van de herders”, de preekstoel en biechtstoelen. De gepolychromeerde piëta uit de 15de eeuw komt uit het kerkje van Guvelingen. Daarnaast hangt een Heilige Kruistriptiek. Vooraan rechts is een 16de eeuwse grafsteen van de commandeur Christiaen de Bloquerie ( 1575) en echtgenote , van Terbiest. Het St. Jorisbeeld is eveneens afkomstig van het kasteeldomein Terbiest. De glasramen van 1926 stellen godsdienstige taferelen voor. Aan de buitenkant van de kerk vinden we de grafsteen van het ”Heilig Janneke”.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.