Kerkhof schurhoven

Het kerkhof van Sint-Truiden

\\

In 1810 verbood Napoleon bij decreet om te begraven in gebouwen en in de bebouwde kom. Sint-Truiden begon dus te begraven in Schurhoven. De stedelijke begraafplaats van de stad is een van de oudste van Limburg. Het oudste grafmonument van de familie Bertrand dateert uit 1850. Langs de toegangsdreef bevinden zich de begraafplaatsen van de kloosterorden die zich na de Franse Revolutie opnieuw in de stad kwamen vestigen. Vanaf 1852 werden aan de oudste grafmonumenten een eeuwigdurende concessie verleend. Zij zijn afgebakend door een ijzeren sierhek. De graven zijn voorzien van funeraire symbolen zoals een obelisk, gebroken zuil, penseés, kruisen, kransen, enz … Er is ook een begraafplaats voor de oud-strijders uit WO I en WO II. Er is ook een strooiweide, een muur en begraafplaats voor de urnen. Via een pc netwerk aan de ingang Kazelstraat kan men een graf opzoeken door de naam van de overledene in te brengen. 


Onderschrift bij deze foto

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.