Kerkhof schurhoven

Het kerkhof van Sint-Truiden

\\

In 1810 verbood Napoleon bij decreet om te begraven in gebouwen en in de bebouwde kom. Sint-Truiden begon dus te begraven in Schurhoven. De stedelijke begraafplaats van de stad is een van de oudste van Limburg. Het oudste grafmonument van de familie Bertrand dateert uit 1850. Langs de toegangsdreef bevinden zich de begraafplaatsen van de kloosterorden die zich na de Franse Revolutie opnieuw in de stad kwamen vestigen. Vanaf 1852 werden aan de oudste grafmonumenten een eeuwigdurende concessie verleend. Zij zijn afgebakend door een ijzeren sierhek. De graven zijn voorzien van funeraire symbolen zoals een obelisk, gebroken zuil, penseés, kruisen, kransen, enz … Er is ook een begraafplaats voor de oud-strijders uit WO I en WO II. Er is ook een strooiweide, een muur en begraafplaats voor de urnen. Via een pc netwerk aan de ingang Kazelstraat kan men een graf opzoeken door de naam van de overledene in te brengen. 


Onderschrift bij deze foto

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.