Kerkhof schurhoven

Het kerkhof van Sint-Truiden

\\

In 1810 verbood Napoleon bij decreet om te begraven in gebouwen en in de bebouwde kom. Sint-Truiden begon dus te begraven in Schurhoven. De stedelijke begraafplaats van de stad is een van de oudste van Limburg. Het oudste grafmonument van de familie Bertrand dateert uit 1850. Langs de toegangsdreef bevinden zich de begraafplaatsen van de kloosterorden die zich na de Franse Revolutie opnieuw in de stad kwamen vestigen. Vanaf 1852 werden aan de oudste grafmonumenten een eeuwigdurende concessie verleend. Zij zijn afgebakend door een ijzeren sierhek. De graven zijn voorzien van funeraire symbolen zoals een obelisk, gebroken zuil, penseés, kruisen, kransen, enz … Er is ook een begraafplaats voor de oud-strijders uit WO I en WO II. Er is ook een strooiweide, een muur en begraafplaats voor de urnen. Via een pc netwerk aan de ingang Kazelstraat kan men een graf opzoeken door de naam van de overledene in te brengen. 


Onderschrift bij deze foto

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.