Eggen ‘van Terlan’, Johan Lodewijk Marie, professor rechten

Gent 23.06.1883  Bonn 28.12.1952  Anne Marie Cornelie del Brandon   prinses Elisabeth von Isenburg-Birstein 

Kleinzoon van gareelmaker-herbergier Louis uit Aalst. Zoon van Jan Eggen (1845-1923),  onderwijzer, vrederechter, Willemsfondser en liberaal kandidaat burgemeester in Gistel. Moeder Hortense Clementine Ferairolo. Dr. rechten Gent 1905. Balie Gent en parket Brussel. Hoogleraar von Bissing-universiteit 1916. Medewerker De Vlaamse Stem 1915. Leidseplein Amsterdam 1917. Activist in groep Jong-Vlaanderen en lid Raad van Vlaanderen. Bij verstek veroordeeld na WO I. Hoogleraar Frans recht te Bonn 1927-1934. Naar Sint-Truiden wegens Hitlerregime in Duitsland, huwelijk met prinses uit Langenselbold (D.). Fiscaal radiopraatje Brussel Vlaams 1939. Na WO II terug naar Bonn. Historisch artikel over Aalst, gemeente waar familie Eggen aanwezig was, o.a. als onderwijzer en burgemeester.

Gedenkpenning met hoofdprofiel n.a.v. Heilig jaar 1950.

Publ.: Geschiedkundige herinneringen betreffende de gemeente Aalst in Haspengouw, in l’Ancien Pays de Looz, 12, 1908, p. 34-38; De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVIe en het begin der XVIIe eeuw, Gent, 1908; Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche beweging gedurende den oorlog, Brussel: De Wilde Roos, 1931; De unificatie van het privaatrecht van België, Nederland en Luxemburg, Leuven: De Vlaamsche Drukkerij, 1933; Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, Keulen, 1950.

Lit.: MINTEN, p. 72, nr. 325; NEVLAB, p. 1050; Kamiel STEVAUX, Sint-Truiden en het ex libris. Een verkenning, Sint-Truiden. Geschiedkundige Kring, 2003, p. 8-9 en p. 15 noot 38.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.