Eggen ‘van Terlan’, Johan Lodewijk Marie, professor rechten

Gent 23.06.1883  Bonn 28.12.1952  Anne Marie Cornelie del Brandon   prinses Elisabeth von Isenburg-Birstein 

Kleinzoon van gareelmaker-herbergier Louis uit Aalst. Zoon van Jan Eggen (1845-1923),  onderwijzer, vrederechter, Willemsfondser en liberaal kandidaat burgemeester in Gistel. Moeder Hortense Clementine Ferairolo. Dr. rechten Gent 1905. Balie Gent en parket Brussel. Hoogleraar von Bissing-universiteit 1916. Medewerker De Vlaamse Stem 1915. Leidseplein Amsterdam 1917. Activist in groep Jong-Vlaanderen en lid Raad van Vlaanderen. Bij verstek veroordeeld na WO I. Hoogleraar Frans recht te Bonn 1927-1934. Naar Sint-Truiden wegens Hitlerregime in Duitsland, huwelijk met prinses uit Langenselbold (D.). Fiscaal radiopraatje Brussel Vlaams 1939. Na WO II terug naar Bonn. Historisch artikel over Aalst, gemeente waar familie Eggen aanwezig was, o.a. als onderwijzer en burgemeester.

Gedenkpenning met hoofdprofiel n.a.v. Heilig jaar 1950.

Publ.: Geschiedkundige herinneringen betreffende de gemeente Aalst in Haspengouw, in l’Ancien Pays de Looz, 12, 1908, p. 34-38; De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVIe en het begin der XVIIe eeuw, Gent, 1908; Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche beweging gedurende den oorlog, Brussel: De Wilde Roos, 1931; De unificatie van het privaatrecht van België, Nederland en Luxemburg, Leuven: De Vlaamsche Drukkerij, 1933; Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, Keulen, 1950.

Lit.: MINTEN, p. 72, nr. 325; NEVLAB, p. 1050; Kamiel STEVAUX, Sint-Truiden en het ex libris. Een verkenning, Sint-Truiden. Geschiedkundige Kring, 2003, p. 8-9 en p. 15 noot 38.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.