Eggen ‘van Terlan’, Johan Lodewijk Marie, professor rechten

Gent 23.06.1883  Bonn 28.12.1952  Anne Marie Cornelie del Brandon   prinses Elisabeth von Isenburg-Birstein 

Kleinzoon van gareelmaker-herbergier Louis uit Aalst. Zoon van Jan Eggen (1845-1923),  onderwijzer, vrederechter, Willemsfondser en liberaal kandidaat burgemeester in Gistel. Moeder Hortense Clementine Ferairolo. Dr. rechten Gent 1905. Balie Gent en parket Brussel. Hoogleraar von Bissing-universiteit 1916. Medewerker De Vlaamse Stem 1915. Leidseplein Amsterdam 1917. Activist in groep Jong-Vlaanderen en lid Raad van Vlaanderen. Bij verstek veroordeeld na WO I. Hoogleraar Frans recht te Bonn 1927-1934. Naar Sint-Truiden wegens Hitlerregime in Duitsland, huwelijk met prinses uit Langenselbold (D.). Fiscaal radiopraatje Brussel Vlaams 1939. Na WO II terug naar Bonn. Historisch artikel over Aalst, gemeente waar familie Eggen aanwezig was, o.a. als onderwijzer en burgemeester.

Gedenkpenning met hoofdprofiel n.a.v. Heilig jaar 1950.

Publ.: Geschiedkundige herinneringen betreffende de gemeente Aalst in Haspengouw, in l’Ancien Pays de Looz, 12, 1908, p. 34-38; De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend op het einde der XVIe en het begin der XVIIe eeuw, Gent, 1908; Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche beweging gedurende den oorlog, Brussel: De Wilde Roos, 1931; De unificatie van het privaatrecht van België, Nederland en Luxemburg, Leuven: De Vlaamsche Drukkerij, 1933; Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, Keulen, 1950.

Lit.: MINTEN, p. 72, nr. 325; NEVLAB, p. 1050; Kamiel STEVAUX, Sint-Truiden en het ex libris. Een verkenning, Sint-Truiden. Geschiedkundige Kring, 2003, p. 8-9 en p. 15 noot 38.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.