Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Bessemans Gilberte


Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Bessemans Gilberte

...

Gilberte Bessemans (20 jaar) op de inrit van de winning Bessemans


Van links naar rechts: Juul Bessemans (vader van Gilberte Bessemans), Lutgarde Bessemans (zus van Gilberte Bessemans), Gilberte Bessemans, Godelieve Bessemans (zus van Gilberte Bessemans), Alfonsine Leenaers (moeder van Gilberte Bessemans) met op de schoot Suzanne Bessemans (zus van Gilberte Bessemans)Winning Bessemans 1918, gelegen Metsterenweg 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Van links naar rechts: Lambert Bessemans (groot-nonkel van Gilberte Bessemans), Elisabeth Bessemans (groot-tante van Gilberte Bessemans), Henri Bessemans (groot-nonkel van Gilberte Bessemans)
 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/