Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Bessemans Gilberte


Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Bessemans Gilberte

...

Gilberte Bessemans (20 jaar) op de inrit van de winning Bessemans


Van links naar rechts: Juul Bessemans (vader van Gilberte Bessemans), Lutgarde Bessemans (zus van Gilberte Bessemans), Gilberte Bessemans, Godelieve Bessemans (zus van Gilberte Bessemans), Alfonsine Leenaers (moeder van Gilberte Bessemans) met op de schoot Suzanne Bessemans (zus van Gilberte Bessemans)Winning Bessemans 1918, gelegen Metsterenweg 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Van links naar rechts: Lambert Bessemans (groot-nonkel van Gilberte Bessemans), Elisabeth Bessemans (groot-tante van Gilberte Bessemans), Henri Bessemans (groot-nonkel van Gilberte Bessemans)
 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.