Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Kempeneers Lucien


Hallo Micro Melveren - Metsteren (2018) - Kempeneers Lucien

...

Lucien Kempeneers met zijn plechtige communie

 


Ouderlijk huis van Isidoor Kempeneers en Guillaumine Baldewijns (ouders van Lucien Kempeneers)

 

Van links naar rechts: Maurice Kempeneers, Pierre Kempeneers, Albert Kempeneers (broers van Lucien Kempeneers)                                                                                                                                                                                          Zie hoe het paard het spuitmachine trok om de fruitbomen te sproeien, de twee broers op het spuitmachine moesten pompen om druk te krijgen   

 

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.