Eyckens, Martin Philip "Simon", pastoor

Peer 28.01.1873  As 17.09.1948 

Zoon van Martin en Philomena Groenen . Praemonstratenzer Averbode 1893, priester Tongerlo 1899. Kapelaan Helchteren 1900. Missionaris Denemarken 1904, terug abdij 1906. Coadjutor  Althoeselt bij oom 1908. Vicaris Neeroeteren-Maaseik 1912. Pastoor  Jesseren 1919 en Kortenbos 1921-1945. Rector  schoolkolonie As 1945, daar schielijk overleden en begraven in Averbode. Artikels in L’Ancien Pays de Looz, Limburg en Toerisme. Brochures met geschiedenis Kortenbos voor bedevaarders. Liet verhalende glasramen plaatsen 1923 en twee zijportalen bouwen 1925. Verheffing tot basiliek 1936 bij herdenking 300 jaar.

Portretschilderij door J. Tysmans 1925, pastorie Kortenbos.

Publ.: Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch. Behoudenis der kranken. Beknopte geschiedenis, Brasschaat: De Bièvre, s.a.; Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch, Tongerlo: Sint-Norbertus, 1938; Kortenbosch en zijn merkwaardige kerk, in Toerisme, 17, 1938, p. 470-473.
Lit.: M. GOYENS, Geschiedenis van Kortenbosch, Hasselt, 1948, p. 119-120; Pro Nostris, 15, 1949, p. 17-18; GERITS, p. 88-90; SLECHTEN, p. 261-262.