Eyckens, Martin Philip "Simon", pastoor

Peer 28.01.1873  As 17.09.1948 

Zoon van Martin en Philomena Groenen . Praemonstratenzer Averbode 1893, priester Tongerlo 1899. Kapelaan Helchteren 1900. Missionaris Denemarken 1904, terug abdij 1906. Coadjutor  Althoeselt bij oom 1908. Vicaris Neeroeteren-Maaseik 1912. Pastoor  Jesseren 1919 en Kortenbos 1921-1945. Rector  schoolkolonie As 1945, daar schielijk overleden en begraven in Averbode. Artikels in L’Ancien Pays de Looz, Limburg en Toerisme. Brochures met geschiedenis Kortenbos voor bedevaarders. Liet verhalende glasramen plaatsen 1923 en twee zijportalen bouwen 1925. Verheffing tot basiliek 1936 bij herdenking 300 jaar.

Portretschilderij door J. Tysmans 1925, pastorie Kortenbos.

Publ.: Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch. Behoudenis der kranken. Beknopte geschiedenis, Brasschaat: De Bièvre, s.a.; Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch, Tongerlo: Sint-Norbertus, 1938; Kortenbosch en zijn merkwaardige kerk, in Toerisme, 17, 1938, p. 470-473.
Lit.: M. GOYENS, Geschiedenis van Kortenbosch, Hasselt, 1948, p. 119-120; Pro Nostris, 15, 1949, p. 17-18; GERITS, p. 88-90; SLECHTEN, p. 261-262.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.