Eyckens, Martin Philip "Simon", pastoor

Peer 28.01.1873  As 17.09.1948 

Zoon van Martin en Philomena Groenen . Praemonstratenzer Averbode 1893, priester Tongerlo 1899. Kapelaan Helchteren 1900. Missionaris Denemarken 1904, terug abdij 1906. Coadjutor  Althoeselt bij oom 1908. Vicaris Neeroeteren-Maaseik 1912. Pastoor  Jesseren 1919 en Kortenbos 1921-1945. Rector  schoolkolonie As 1945, daar schielijk overleden en begraven in Averbode. Artikels in L’Ancien Pays de Looz, Limburg en Toerisme. Brochures met geschiedenis Kortenbos voor bedevaarders. Liet verhalende glasramen plaatsen 1923 en twee zijportalen bouwen 1925. Verheffing tot basiliek 1936 bij herdenking 300 jaar.

Portretschilderij door J. Tysmans 1925, pastorie Kortenbos.

Publ.: Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch. Behoudenis der kranken. Beknopte geschiedenis, Brasschaat: De Bièvre, s.a.; Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Cortenbosch, Tongerlo: Sint-Norbertus, 1938; Kortenbosch en zijn merkwaardige kerk, in Toerisme, 17, 1938, p. 470-473.
Lit.: M. GOYENS, Geschiedenis van Kortenbosch, Hasselt, 1948, p. 119-120; Pro Nostris, 15, 1949, p. 17-18; GERITS, p. 88-90; SLECHTEN, p. 261-262.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.