Hallo Micro Ordingen (2017) - Vandenborne Roland


Hallo Micro Ordingen (2017) - Vandenborne Roland

...

Vandenborne Roland (31 jaar)


Joseph Vandenborne (grootvader van Roland Vandenborne langs vaderskant)


Victorine Dupont (grootmoeder van Roland Vandenborne langs vaderskant)


Gerard Theophile Vandenborne & Christine Driesmans (ouders van Roland Vandenborne)

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.