STBL Dansende fonteinen - Groenmarkt

STBL Dansende fonteinen - Groenmarkt

Dansende fonteinen:

Een muzikale compositie vol karakter ligt aan de basis van een succesvolle voorstelling. De stad Sint-Truiden vroeg de Truiense slagwerker en componist Carlo Willems om muziek voor de fonteinen te componeren.

Als resultaat vond er – naar aanleiding van de feestelijke opening van de Groenmarkt, Abdijplein en omliggende straten - een fantastisch licht- en geluidsspektakel met dans plaats tussen de fonteinen.

Tip: vanaf 16 oktober dansen deze kleurrijke fonteinen op het ritme van ‘Fountains of Joy’ iedere vrijdag, zaterdag en zondag om 19.00 en 21.00 uur. 


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.