STBL Abdijtoren

De Abdijtoren

Op het kerkveld sta je in het historisch centrum van Sint-Truiden. Je treft er de restanten van de abdijkerk en de ondergrondse crypte met archeologische vondsten aan. De pilaren verwijzen naar de hoogte van de voormalige kerk.

Op de achtergevel van de abdijtoren en de barokpoort krijg je een immense lichtprojectie te zien. Ze toont beelden van een internationaal project van Koen Vanmechelen, nl. ‘The Cosmopolitan Chicken’. Hierin staat de kip centraal en meer bepaald het kruisen van nationale kippenrassen tot kosmopolitische kippen. Op de achtergrond hoor je ‘Sarchinium’ van Truiens muzikant Jan Swerts.

Tip: neem even de tijd om te blijven staan want de projectie wisselt zes keer!

Projecties Cosmopolitan Chicken

Op de muur van ‘Defwajee’ wordt het logo van de Academiezaal geprojecteerd.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/