STBL Hoge Veser

STBL Hoge Veser

Je bevindt je hier aan de achterzijde van het Kapucijnenklooster. De kapucijnen zetten zich, net als de minderbroeders, in voor de verzorging van pestlijders. De Hoge Veser was eeuwenlang het centrum van de zorg waar 3 instellingen gevestigd waren, later vervangen door het Burgerlijk Hospitaal.

Een leuke weetje: het Burgerlijk Hospitaal werd gebouwd door een gulle schenking van de heer Edmond De Malisard (geboren te Sint-Truiden en gestorven in 1907). Hij was zeer welstellend en vermaakte zijn fortuin aan het toenmalige ‘Armenbureel’, nu het OCMW. Dit legaat bedroeg 300.000 fr., 2 winningen in West-Vlaanderen… In de voorgevel werd een gedenksteen aangebracht waarop zijn naam te lezen staat en op het kerkhof van Schurhoven vind je zijn grafsteen in de vorm van een soort obelisk. Volgens zijn testament moeten hierop, elk jaar, met Allerzielen twee bloempotten met witte chrysanten geplaatst worden, wat ook telkens gebeurt. Ook voor zijn hond diende gezorgd te worden tot aan zijn dood. Naar het schijnt werd dit goed verzorgd dier 30 jaar oud.

De projectie verwijst naar de vier seizoenen die elk via bewegende referentiebeelden in een bepaalde kleur deze muur een nieuw leven geeft. Herken jij de verschillende seizoenen?

  

Winter

Herfst
ONTDEKKING VAN DE DAG

Coenegrachts, Herman, aalmoezenier

Millen 28.10.1823  - Morelia (Mex.) 06.11.1865  

Molenaarszoon Wintershoven. Priester 1851, jongere broer van pastoor Hendrik Coenegrachts van Wilderen-Duras. Kapelaan hoofdkerk en eerste rector van Sint-Marten 1855, woonde op het huidige Sint-Maartenplein  tegen het vroegere kerkhof. Leraar middelbare school. Geesteszorg voor soldaten van nabijgelegen kazerne. 

Werd na tussenkomst van Mgr. De Ram, rector Leuven, aalmoezenier van Belgisch expeditiekorps als steun voor Maximiliaan, keizer van Mexico en schoonzoon van Leopold I in 1864. Scheepsreis met ‘Tampico’ van Saint-Nazaire naar Vera Cruz jaarwisseling 1864-1865 met het derde detachement. Nederlaag in Tacambaro 1865. 

Richtte met enkele geneesheren militair hospitaal op in Morelia. Bij tyfusepidemie zelf bezweken in huis van notabele. Wegens verdiensten uitzonderlijk begraven in koor van Sint-Antoniuskapel nabij OLV-kerk van Morelia. Kelk geschonken door parochianen van Sint-Marten in 1864 werd in 1866 terugbezorgd aan de Sint-Maartenkerk  ST


Morelia (Mex.), kathedraal


Info: Danny Gennez, Jan Vanaudenaerde, Albert Daerden en Ludo Melard.
Lit.: G.A. ADRIAENS, Biographie de M. Herman Coenegrachts, aumônier des Belges au Mexique, Brussel: de Cock, 1870, uit: LOISEAU; J. MUYLDERMANS, Een Limburgsch legeraalmoezenier, Herman Coenegrachts, in Limburg, 9, 1927-1928, p. 27-31; Albert DUCHESNE, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, (Bijdragen Centrum voor Militaire Geschiedenis, 3), Brussel, 1967-1968, p. 53, 209, 220, 225 en 434; Achille THIJS, Historie rond een oude kelk uit de St.-Maartenkerk te St.-Truiden, in HBVL, 19/20.08.1972; Monique LEFEBVRE, Het Belgische Vrijwilligerskorps in Mexico 1864-1867, in Tijdschrift van het Museum van het kamp van Beverlo, 31, april-mei-juni 2003, p. 12-16; BEKTRUI, 1, 2004, p. 1; Jos VERHEYDEN, Aalmoezenier Herman Coenegrachts. Een bekende Truienaar, in BINK, 8, 3de kwartaal 2005, p. 14-16; Laurent COENEGRACHTS en Ludo MELARD, E.H. Coenegrachts, priester van het bisdom Luik, legeraamoezenier (1823-1865), in GOGRI-tijdschrift, jg. 9, extra nr., november 2012, p. 17-20.