STBL Hoge Veser

STBL Hoge Veser

Je bevindt je hier aan de achterzijde van het Kapucijnenklooster. De kapucijnen zetten zich, net als de minderbroeders, in voor de verzorging van pestlijders. De Hoge Veser was eeuwenlang het centrum van de zorg waar 3 instellingen gevestigd waren, later vervangen door het Burgerlijk Hospitaal.

Een leuke weetje: het Burgerlijk Hospitaal werd gebouwd door een gulle schenking van de heer Edmond De Malisard (geboren te Sint-Truiden en gestorven in 1907). Hij was zeer welstellend en vermaakte zijn fortuin aan het toenmalige ‘Armenbureel’, nu het OCMW. Dit legaat bedroeg 300.000 fr., 2 winningen in West-Vlaanderen… In de voorgevel werd een gedenksteen aangebracht waarop zijn naam te lezen staat en op het kerkhof van Schurhoven vind je zijn grafsteen in de vorm van een soort obelisk. Volgens zijn testament moeten hierop, elk jaar, met Allerzielen twee bloempotten met witte chrysanten geplaatst worden, wat ook telkens gebeurt. Ook voor zijn hond diende gezorgd te worden tot aan zijn dood. Naar het schijnt werd dit goed verzorgd dier 30 jaar oud.

De projectie verwijst naar de vier seizoenen die elk via bewegende referentiebeelden in een bepaalde kleur deze muur een nieuw leven geeft. Herken jij de verschillende seizoenen?

  

Winter

Herfst
ONTDEKKING VAN DE DAG

Boelen, Frans, priester

Hoelbeek 10.02.1833 Sint-Truiden 11.06.1913 

Zoon van Pierre en Cornélie Vranken. Neefje van priester François Boelen , collegeleraar Sint-Truiden (Hoelbeek 1809- Sint-Truiden 1879). Kapelaan begijnhofkerk , pastoor Schurhoven 

Baanbreker Vlaamse beweging in Sint-Truiden. Eerste voorzitter Davidsfondsafdeling 1885-1911. Promotor van Scherpenheuvelbedevaart. Oprichter van anti-vloekbond , in 1911 Bond Heilig Hart . Huldiging door Davidsfondsleden 18 december 1910 bij 25 jaar afdeling. 

 Lees: Ons Volk, 3, 1913, nr. 26, 28.06.1913, met portretfoto; George VANDENBORNE, Pastoor Boelen, in Hier en nu Sint-Truiden, nr. 22, 1975, p. 10-11.