STBL Speelhof

STBL Speelhof

Het ‘Speelhof’ is gebouwd als buitenverblijf voor de abten van de Abdij van Sint-Truiden. Het goed bleef eigendom van de abdij tot aan de Franse bezetting. Bij een openbare verkoop kwam het – samen met het begijnhof – in handen van de familie de Pitteurs. Het domein is 36 ha groot en werd door de stad in 1989 aangekocht. Het complex bestaat uit een poortgebouw met duiventil, herenhuis, stallingen en een schuur uit de 18de eeuw. De schuur (voormalige tiendenschuur) dient nu als feestzaal.

Het wateroppervlak spiegelt het blauwe licht op de gevel. De minste rimpeling in het water zorgt voor beweging in het lichtbeeld. Bij een keitje krijgen we uitdijende kringen en als de zwemvogels landen, grote golftekeningen.

Het Speelhof heeft nog steeds dezelfde functie: een domein waar het heerlijk ontspannen is.

De Stad Sint-Truiden heeft trouwens grootse plannen: het domein wordt gerestaureerd. De restauratie kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt. De stad zorgt ervoor dat ‘het Speelhof van de abten’, een Speelhof voor de burgers is en blijft. (Periode: 2021-2024) 

Tiendeschuur Speelhof
Dreef Speelhof

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.