STBL Speelhof

STBL Speelhof

Het ‘Speelhof’ is gebouwd als buitenverblijf voor de abten van de Abdij van Sint-Truiden. Het goed bleef eigendom van de abdij tot aan de Franse bezetting. Bij een openbare verkoop kwam het – samen met het begijnhof – in handen van de familie de Pitteurs. Het domein is 36 ha groot en werd door de stad in 1989 aangekocht. Het complex bestaat uit een poortgebouw met duiventil, herenhuis, stallingen en een schuur uit de 18de eeuw. De schuur (voormalige tiendenschuur) dient nu als feestzaal.

Het wateroppervlak spiegelt het blauwe licht op de gevel. De minste rimpeling in het water zorgt voor beweging in het lichtbeeld. Bij een keitje krijgen we uitdijende kringen en als de zwemvogels landen, grote golftekeningen.

Het Speelhof heeft nog steeds dezelfde functie: een domein waar het heerlijk ontspannen is.

De Stad Sint-Truiden heeft trouwens grootse plannen: het domein wordt gerestaureerd. De restauratie kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt. De stad zorgt ervoor dat ‘het Speelhof van de abten’, een Speelhof voor de burgers is en blijft. (Periode: 2021-2024) 

Tiendeschuur Speelhof
Dreef Speelhof

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.