STBL Technicum

STBL Technicum

Meer dan honderd jaar geleden bouwden de Aalmoezeniers van de Arbeid in Sint-Truiden hun 5de technische school. Het was hun bedoeling om via een goede technische opleiding bij te dragen tot ‘de verheffing van de arbeider’. Op nauwelijks 4 maanden tijd werd een imposant gebouw neergezet. In een 1ste fase telde de school ongeveer 90 leerlingen. Na de tweede wereldoorlog verdubbelde het aantal leerlingen op amper tien jaar tijd van 300 naar 600.

De gevels van het Technicum leenden zich ideaal als projectiescherm. In overleg met de school zijn de beelden gekozen in functie van de hoofdvakken van het Technicum. Denk maar aan houtbewerking, mechanica … . De roterende beelden worden synchroon op beide gevels geprojecteerd.
 
ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)